Åbningstider

Slangerup Kirke er åben

Mandag - Fredag 8.00 - 15.00

Lørdag og Søndag efter aftale

 

Konfirmationer 2017

 

Store Bededag 12. maj kl. 10.00 konfirmeres 8 A

 

Store Bededag 12. maj kl. 12.00 konfirmeres 8 B

 

Lørdag den 13. maj kl. 10.00 konfirmeres 8 C

 

Lørdag den 13. maj kl. 12.00 konfirmeres 8 D

 

 

 

 

Konfirmationer 2018

 

Store Bededag 27. april kl. 10.00 konfirmeres 8 A 

 

Store Bededag 27. april kl. 12.00 konfirmeres 8 B

 

Store Bededag 27. april kl. 14.00 konfirmeres 8 E

 

Lørdag 28. april kl. 10.00 konfirmeres 8 C

 

Lørdag 28.april kl. 12.00 konfirmeres 8 D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Menighedsrådsvalg

Orienterings- og opstillingsmøde tirsdag den 13.septeber 2016 kl. 19.30 i Kingos Minde

 

I efteråret 2016 skal der afholdes valg til Slangerup sogns menighedsråd. Der skal vælges 11 medlemmer samt et antal suppleanter til rådet. Valgbare og valgberettigede er medlemmer af folkekirken i Slangerup sogn samt sognebåndsløsere, som har tilkendegivet, at de ønsker at udøve deres valgret her.

 

På mødet vil medlemmer af det nuværende menighedsråd orientere om arbejdet siden sidste menighedsrådsvalg og fortælle om rådets planer og kommende opgaver.

 

I forlængelse af orienteringsmødet vil der blive afholdt et opstillingsmøde, hvor interesserede har mulighed for at skrive sig på en kandidatliste.

 

Der er også mulighed for i perioden 20.-27. september kl. 19.00 at indlevere kandidatlister til:

 

Kordegn Helle Sylvest

Strandstræde 4, Slangerup eller

 

Agnethe Larsen

Kongensgade 54, Slangerup

 

Autoriserede kandidatlister kan rekvireres på kirkekontoret eller hos valgbestyrelsens formand, sognepræst Klaus Meisner, Kingosminde, Strandstræde 4, Slangerup - elle downloades fra www.km.dk  og www. menighedsraadsvalg2016.dk. Kandidatlister indeholder navn på mindst 1 og max.22 valgbare kandidater. Listen skal underskrives af mindst 5 og maksimalt 15 valgberettigede stillere.

 

Hvis der ved udløbet af fristen for indlevering af kandidatlister kun er indleveret én gyldig liste, aflyses afstemningen, og listens kandidater er valgt. Kommer der flere lister, skal der afholdes afstemning mellem listerne den 8. november 2016.

 

Dagsorden for Orienterings- og opstillingsmødet tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.30 i Kingos Minde.

 

Orienteringsmødet

 

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Menighedsrådets opgaver og kompetencer

4. Orientering om menighedsrådets arbejde siden sidste menighedsrådsvalg

5. Orientering om kommende opgaver for menighedsrådet

6. Redegørelse for reglerne for opstilling af kandidatlister og afvikling af valget

 

Opstillingsmøde

 

1. Valg af stemmetællere

2. Opstilling af kandidater

- navneforslag

- præsentation af kandidater

- debat og mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne

- afstemning

3. Orientering om afstemningsresultatet

4. Valg af stillere - min . 5 og max. 15

5. Aftale mellem kandidater og stillere om supplering af kandidatlisten

6. Evt.

Juniorkonfirmand

3-7. oktober efter skole

Igen i år tilbyder vi elever fra 3. klasserne på Lindegårdsskolen at blive juniorkonfirmand. Vi hygger, leger, synger, spiller, snakker, tænker og er kreative i og omkring Slangerup Kirke. Vi kommer og henter jer ved SFO´en og så går vi sammen hen til kirken. Tilmelding til Helga Svensson: juniorkonfirmand@gmail.com

  

 

Tilbagevendende begivenheder:

Reflexion: ons. 5. okt. kl. 17.00 i kirken.

Offentligt menighedsrådsmøde: ons. 28. sep. og ons. 26. okt. kl. 18.00 i Kingos Minde.

Voksenkor: hver tirs. kl. 19.00 i kirken, dog ikke i uge 43.

Børnekor: hver tors. kl. 15.30 i Kingos Minde, dog ikke i uge 43.

Aftenklange: ons. 28. sep. og ons. 26. okt. kl. 20.00 i kirken.

Mad og mænd: tors. 29. sep. og tors. 27. okt. kl. 18.00 i Kingos Minde.

Koncert med Per Nielsen

Ons. 7. dec. kl. 19.30 i kirken

Se nærmere under "Det sker"

Gudstjenester


 

 

BegivenhedDato

Højmesse v. Meisner

2. okt 10:00
11:00
2. okt 10:00 -
11:00

Højmesse v. Winterø

9. okt 10:00
11:00
9. okt 10:00 -
11:00

Højmesse v. Meisner

16. okt 10:00
11:00
16. okt 10:00 -
11:00

Højmesse v. Winterø

23. okt 10:00
11:00
23. okt 10:00 -
11:00

Aftengudstjeneste v. Meisner

30. okt 19:00
20:00
30. okt 19:00 -
20:00