Aktiviteter


BegivenhedDato

Børnekoret holder efterårsferie

16. okt  
16. okt  

Babysalmesang

16. okt 10:00
11:00
16. okt 10:00 -
11:00

Prædikenværksted

Se mere under "Det sker"

16. okt 17:00
18:00
16. okt 17:00 -
18:00

Eftermiddagscafé

17. okt 14:30
15:30
17. okt 14:30 -
15:30

Menighedsrådsmøde

22. okt 18:30
19:30
22. okt 18:30 -
19:30

Babysalmesang

23. okt 10:00
11:00
23. okt 10:00 -
11:00

Børnekoret øver

23. okt 14:15
15:15
23. okt 14:15 -
15:15

Foredrag v. Mogens Müller

Se mere under "Det sker"

23. okt 19:30
20:30
23. okt 19:30 -
20:30

Meditationskoncert

Se mere under "Det sker"

27. okt 16:00
17:00
27. okt 16:00 -
17:00

Præludium

27. okt 18:30
19:30
27. okt 18:30 -
19:30

Foredrag v. Mikkel Gabriel Christoffersen

Se mere under "Det sker"

29. okt 19:30
20:30
29. okt 19:30 -
20:30

Babysalmesang

30. okt 10:00
11:00
30. okt 10:00 -
11:00

Børnekoret øver

30. okt 14:15
15:15
30. okt 14:15 -
15:15

Mad og Mænd

31. okt 18:00
19:00
31. okt 18:00 -
19:00

Babysalmesang

6. nov 10:00
11:00
6. nov 10:00 -
11:00

Plejehjemsgudstjeneste v. Holtegaard

6. nov 13:30
14:30
6. nov 13:30 -
14:30

Morgensang v. Holtegaard

7. nov 08:30
09:30
7. nov 08:30 -
09:30

Reflexion v. Meisner

7. nov 17:00
18:00
7. nov 17:00 -
18:00

Allehelgensvesper

Se mere under "Det sker"

7. nov 17:00
18:00
7. nov 17:00 -
18:00

Koncert med Birkerød Kammerorkester

10. nov 16:00
17:00
10. nov 16:00 -
17:00

Prædikenværksted

Se mere under "Det sker"

12. nov 17:00
18:00
12. nov 17:00 -
18:00

Babysalmesang

13. nov 10:00
11:00
13. nov 10:00 -
11:00

Babysalmesang

20. nov 10:00
11:00
20. nov 10:00 -
11:00

Eftermiddagscafé

21. nov 14:30
15:30
21. nov 14:30 -
15:30

Menighedsrådsmøde

26. nov 18:30
19:30
26. nov 18:30 -
19:30

Mad og Mænd

28. nov 18:00
19:00
28. nov 18:00 -
19:00

Plejehjemsgudstjeneste v. Winterø

4. dec 13:30
14:30
4. dec 13:30 -
14:30

Morgensang v. Winterø

5. dec 08:30
09:30
5. dec 08:30 -
09:30

                                         

 

 

    

Slangerup Skt. Mikaels kirke

 

 

 

Åbningstider

Slangerup Kirke er åben

Mandag - Fredag 8.00 - 15.00

Lørdag og Søndag efter aftale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Brug af lyssætning på gravsteder

  Mindelys på vore gravsteder er både en smuk tanke og kan se rigtig godt ud - især selvfølgelig i den mørke årstid. Det er også en skik, som vinder stadig større udbredelse. Ved Slangerup Kirke, Skt. Mikaels, vil vi gerne hjælpe vore mange brugere af kirkegårdene, så denne tradition kan fortsætte til alles glæde.

   

  Reglerne for brug af lyssætning på vor kirkegårde i Slangerup er meget enkle, og de er selvfølgelig lavet for at undgå, at brugerne af kirkegårdene uforvarent kommer til at genere hinanden eller kommer til at bryde gravfreden.

   

  Sådan lyder kirkegårdsvedtægtens § 13.16: " Der må kun anvendes belysning i form af levende lys. Lys og/eller lygte må maksimalt være i alt 15 cm høje." Det betyder, at al anden form for lyssætning på vores gravsteder kan fjernes af kirkens personale eller Menighedsrådet uden forudgående varsel til gravstedsejeren.

   

  Dog findes der i dag en lang række moderne LED-lys, som kan være en god og livagtig erstatning for de levende lys og i størrelser, der respekterer bestemmelsen om maksimalt 15 cm i højden. Brug af sådanne LED-lys forudsætter imidlertid, at gravstedsejeren har en skriftlig tilladelse fra enten Kirkegårdskontoret eller Kirkeværgen. Det betyder bl.a., at fx brug af lyskæder, brug af elektriske solcelle-eller batterilamper, brug af laserlys og brug af lamper med lodret lysstråle ikke kan finde sted.

   

  Vi glæder os til lys i mørket på vore gravsteder under hensyntagen til hinanden, sådan som Kirkegårdsvedtægten giver mulighed for.

   

  Kirkeværgen

  Restaureringsarbejder i Slangerup Kirke

  "Håbet", dydefigur øverst på altertavlen. Højre halvdel af figuren er renset, forskellen ses tydeligt i kjolens røde farve.

  I løbet af efterårsmånederne foregår der restaureringsarbejder på den store alertavle fra 1611, præsterækketavlen fra 1700-tallet, Rhumanns epitafium fra omkring 1615 og det oprindelige altermaleri fra 1611.

   

  De mange vinduer i kirken betyder, at det historiske inventar er udsat for sollys, og det har i nogle år været klart, at der løbende er sket en udtørring af materialerne. Dette har bl.a. ført til at træ og limsamlinger er sprækket og flere dele er faldet af alteravlen - sågar Gudfader selv, der er faldet de næsten 6 meter fra altertavlens top. Udtørringen har også bevirket opskalning og tab af farve og forgyldning på altertavlen, og siden der i 1980erne senest blev udført arbejder på altertavle mm., har der samlet sig en betragtelig del støv og sod på genstandene.

   

  Dele af altertavlen og Rhumanns epitafium er nu nedtaget og behandles på værksted, men langt det meste af arbejdet foregår i kirken. Løse figurer skal fastgøres, revnet træ og åbne samlinger skal lies, og dele af figurerne skal nyskæres. Løs kridering og farve skal fastlægges, og ikke mindst overfladerne skal renses. Til sidst skal manglende dele af kridering med farve og forgyldning erstattes ved kitning og retouchering.

   

  Der er opstillet stillads omkring altertavlen og foran Rhumanns epitafium, og der er derfor etableret et midlertidigt alter foran korgitteret, der vil stå aflåst i restaureringsperioden. Arbejdet forventes afluttet 1. søndag i advent.

   

  Restaureringen udføres i et samarbejde mellem snedkerkonservator og billedskærer Claus Englund Peersen fra Henning Pedersen & Søn i Køge og Nordisk Konservering fra Raadvad.

   

      

  Gudstjenester


  BegivenhedDato

  Højmesse v. Meisner

  20. okt 10:00
  11:00
  20. okt 10:00 -
  11:00

  Dåbsgudstjeneste v. Holtegaard

  26. okt 11:00
  12:00
  26. okt 11:00 -
  12:00

  Aftengudstjeneste v. Holtegaard

  27. okt 19:00
  20:00
  27. okt 19:00 -
  20:00

  Højmesse v. Meisner

  3. nov 10:00
  11:00
  3. nov 10:00 -
  11:00

  Allehelgensgudstjeneste v. Meisner

  3. nov 17:00
  18:00
  3. nov 17:00 -
  18:00

  Højmesse v. Holtegaard

  10. nov 10:00
  11:00
  10. nov 10:00 -
  11:00

  Højmesse v. Meisner

  17. nov 10:00
  11:00
  17. nov 10:00 -
  11:00

  Aftengudstjeneste v. Holtegaard

  24. nov 19:00
  20:00
  24. nov 19:00 -
  20:00

  Dåbsgudstjeneste v. Meisner

  30. nov 11:00
  12:00
  30. nov 11:00 -
  12:00

  Højmesse v. Meisner

  1. dec 10:00
  11:00
  1. dec 10:00 -
  11:00

  Familiegudstjeneste v. Winterø

  1. dec 16:00
  17:00
  1. dec 16:00 -
  17:00

  Højmesse v. Meisner

  8. dec 10:00
  11:00
  8. dec 10:00 -
  11:00

  Højmesse v. Winterø

  15. dec 10:00
  11:00
  15. dec 10:00 -
  11:00

  Højmesse v. Meisner

  22. dec 10:00
  11:00
  22. dec 10:00 -
  11:00

  Julegudstjeneste v. Winterø

  24. dec 13:00
  14:00
  24. dec 13:00 -
  14:00

  Julegudstjeneste v. Meisner

  24. dec 15:00
  16:00
  24. dec 15:00 -
  16:00

  Højmesse v. Winterø

  25. dec 10:00
  11:00
  25. dec 10:00 -
  11:00

  Højmesse v. Meisner

  26. dec 10:00
  11:00
  26. dec 10:00 -
  11:00

  Aftengudstjeneste v. Winterø

  29. dec 19:00
  20:00
  29. dec 19:00 -
  20:00

  Nytårsgudstjeneste v. Winterø

  1. jan 16:00
  17:00
  1. jan 16:00 -
  17:00

  Højmesse v. Meisner

  5. jan 10:00
  11:00
  5. jan 10:00 -
  11:00

  Højmesse v. Winterø

  12. jan 10:00
  11:00
  12. jan 10:00 -
  11:00

  Højmesse v. Meisner

  19. jan 10:00
  11:00
  19. jan 10:00 -
  11:00

  Dåbsgudstjeneste v. Winterø

  25. jan 11:00
  12:00
  25. jan 11:00 -
  12:00

  Du kan støtte ugens indsamlingsformål via Mobilepay - send til 10829