Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Islam i Europa AFLYST

Tors. 20. februar kl. 19.30 i Kingos Minde

Sognepræst Caja Winterø vil fortælle om korstogene og de 800 år, hvor Spanien eller dele af Spanien var muslimsk.  

Tors. 26. marts kl. 19.30 i Kingos Minde

Denne aftens emne er de personer, der gennem tiden har beskæftiget sig med forholdet til islam - ikke mindst Martin Luther.

Vandring i Pontoppidans fodspor AFLYST

Lørdag 28. marts kl. 11.00 fra Stubbevej, 4050

I Østby sprang Henrik Pontoppidan for alvor ud som forfatter. Her blev han far og her omgikkedes han stedets småkårsfolk. Han var gift med Mette Marie fra Aaskildegården. Den går vi lige forbi, for her blev bryllupsfesten holdt og vi skal se hvor parret boede og hvor hans ven Per Smed boede. Vi går gennem småbyer og landskaber, som kom med i hans forfatterskab. Turen er på 6 km, men vi stopper undervejs. 

Kørelejlighed fra Slangerup kl. 10.30, kontakt Caja Winterø.

Prædiken v. forfatter Dy Plambech AFLYST

2. påskedag, 13. april kl. 19 i kirken

Ved aftengudstjenesten 2. påskedag prædiker forfatter Dy Plambech. Dy Plambech er kendt for novellesamlingen Buresøfortællinger og Michael en roman om en dansk soldat i Afghanistan.   

Gudstjenesten til debat - Kom godt i gang !

Ons. 16. april kl. 19.30 i Kingos Minde - med teologisk konsulent i Helsingør Stift Eva Holmegaard Larsen. 

Gudstjenesten er sat til debat. Med biskoppernes tre rapporter om gudstjeneste, dåb og nadver, er der lagt op til at give sin egen kirkes gudstjeneste et eftersyn. Kan man holde gudstjeneste på en anden måde, og hvorfor ? Hvad betyder de enkelte dele af en gudstjeneste, og hvad er en gudstjeneste  i grunden ? Samtidig bliver vi opfordret til at overveje, om det er vigtigt, at kirkernes gudstjenester har et fælles præg, og hvad betyder genkendelighed for kirkegængeren ? Er der noget, der er umisteligt ? Endelig skal vi også drøfte, hvem der skal bestemme over gudstjenesten. Er det præsterne, biskopperne, menighedsrådene eller menigheden ?  

Teologi for lægfolk

Et kursusforløb over fire lørdage arrangeret af Helsingør Stift

Kirkehistorie v/professor Martin Schwarz Lausten
Lør. 25. jan. kl. 10-14
Tre neddyk i kirkehistorien: Reformationen i Danmark, Christian IV og religionen og Folkekirken mellem stat og menighed.

Det Gamle Testamente v/professor Hans Jørgen Lundager Jensen
Lør. 29. feb. kl. 10-14
Det Gamle Testamente er en bogsamling og rummer derfor store forskelle og modsætninger. Med hvilket formål blev de forskelige skrifter skrevet og samlet ? Hvad er deres betydning for de tre store religioners opståen ?

Det Nye Testamente v/professor Gitte Buch-Hansen     AFLYST
Lør. 28. marts kl. 10-14
Kan man forestille sig en skildring af Jesu korsfæstelse uden tornekrone ? Det kunne forfatteren til Lukasevangeliet. Hvorfor er evangelierne så forskellige, og hvad betyder det for deres status som historiske kilder ? Om forskellig teologi og værdier i lidelsesfortællingerne .

Den kristne troslære v/biskop Lise-Lotte Rebel
Lør. 25. april kl. 10-14
Hvad er kristendommens særlige indhold ? Om trosbekendelsen og troen på Gud som Far, Søn og Helligånd.

Alle kurser foregår: Frederiksborg Slotskirkes Sognegård, Frederiksværksgade 2 B, Hillerød.

Tilmelding: Senest 10. januar 2020 til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen, ehl@km.dk eller 48480719/22478984

Pris: Gratis, men medbring selv frokost.

Antal deltagere: 70

Motiv fra Andalusien
Herredsfogeden der sender Stine Bødkers på "kassen" - fattiggården. Motiv fra Henrik Pontoppidans novelle "Nådsensbrød". Figuren er udført af billedhugger Edwin Westergren.
Dy Plambech
Teologisk konsulent i Helsingør Stift Eva Holmegaard Larsen