Kingos Have (ny kirkegård).
Slangerup Kirkegård set mod Kingos Minde.

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.

 

Kirkekontoret skal have besked om dødsfaldet. Det kan ske ved, at I selv henvender jer eller via en bedemand.

 

For at bisættelsen eller begravelsen kan ske fra Slangerup Kirke ved medvirken af en præst, skal afdøde være medlem af folkekirken.

 

Når kirkekontoret får besked om dødsfaldet, vil vi sørge for kontakt til den præst, som familien ønsker skal forestå den kirkelige handling. Skal afdøde begraves på Slangerup kirkegård eller urnenedsættes på kirkegården, vil vi også sørge for kontakt til graveren.

 

Er afdøde ikke medlem af folkekirken, vil det være muligt at holde en mindestund i kirkens kapel eller evt. på sygehuset.

 

I kan læse mere om begravelse og bisættelse på www.Folkekirken.dk

Brug af lyssætning på kirkegården

Mindelys på vore gravsteder er både en smuk tanke og kan se rigtig godt ud - især selvfølgelig i den mørke årstid. Det er også en skik, som vinder stadig større udbredelse. Ved Slangerup Kirke, Skt. Mikaels, vil vi gerne hjælpe vore mange brugere af kirkegårdene, så denne tradition kan fortsætte til alles glæde.

 

Reglerne for brug af lyssætning på vor kirkegårde i Slangerup er meget enkle, og de er selvfølgelig lavet for at undgå, at brugerne af kirkegårdene uforvarent kommer til at genere hinanden eller kommer til at bryde gravfreden.

 

Sådan lyder kirkegårdsvedtægtens § 13.16: " Der må kun anvendes belysning i form af levende lys. Lys og/eller lygte må maksimalt være i alt 15 cm høje." Det betyder, at al anden form for lyssætning på vores gravsteder kan fjernes af kirkens personale eller Menighedsrådet uden forudgående varsel til gravstedsejeren.

 

Dog findes der i dag en lang række moderne LED-lys, som kan være en god og livagtig erstatning for de levende lys og i størrelser, der respekterer bestemmelsen om maksimalt 15 cm i højden. Brug af sådanne LED-lys forudsætter imidlertid, at gravstedsejeren har en skriftlig tilladelse fra enten Kirkegårdskontoret eller Kirkeværgen. Det betyder bl.a., at fx brug af lyskæder, brug af elektriske solcelle-eller batterilamper, brug af laserlys og brug af lamper med lodret lysstråle ikke kan finde sted.

 

Vi glæder os til lys i mørket på vore gravsteder under hensyntagen til hinanden, sådan som Kirkegårdsvedtægten giver mulighed for.

 

Kirkeværgen

Gudstjenester


BegivenhedDato

Højmesse v. Meisner

17. nov 10:00
11:00
17. nov 10:00 -
11:00

Aftengudstjeneste v. Holtegaard

24. nov 19:00
20:00
24. nov 19:00 -
20:00

Dåbsgudstjeneste v. Meisner

30. nov 11:00
12:00
30. nov 11:00 -
12:00

Højmesse v. Meisner

1. dec 10:00
11:00
1. dec 10:00 -
11:00

Familiegudstjeneste v. Winterø

1. dec 16:00
17:00
1. dec 16:00 -
17:00

Højmesse v. Meisner

8. dec 10:00
11:00
8. dec 10:00 -
11:00

Højmesse v. Winterø

15. dec 10:00
11:00
15. dec 10:00 -
11:00

Højmesse v. Meisner

22. dec 10:00
11:00
22. dec 10:00 -
11:00

Julegudstjeneste v. Winterø

24. dec 13:00
14:00
24. dec 13:00 -
14:00

Julegudstjeneste v. Meisner

24. dec 15:00
16:00
24. dec 15:00 -
16:00

Højmesse v. Winterø

25. dec 10:00
11:00
25. dec 10:00 -
11:00

Højmesse v. Meisner

26. dec 10:00
11:00
26. dec 10:00 -
11:00

Aftengudstjeneste v. Winterø

29. dec 19:00
20:00
29. dec 19:00 -
20:00

Nytårsgudstjeneste v. Winterø

1. jan 16:00
17:00
1. jan 16:00 -
17:00

Højmesse v. Meisner

5. jan 10:00
11:00
5. jan 10:00 -
11:00

Højmesse v. Winterø

12. jan 10:00
11:00
12. jan 10:00 -
11:00

Højmesse v. Meisner

19. jan 10:00
11:00
19. jan 10:00 -
11:00

Dåbsgudstjeneste v. Winterø

25. jan 11:00
12:00
25. jan 11:00 -
12:00

Du kan støtte ugens indsamlingsformål via Mobilepay - send til 10829