Slangerup Kirkes historie

Den nuværende Slangerup Kirke stod færdig i 1588, men en kirke på stedet er nævnt allerede i 1103.

 

Kirkens arkitekt var Hans van Steenwinckel den ældre og bygmesteren var Jørgen von Friborg. Disse to kendes også fra opførslen af Frederiksborg Slot.

 

Af kirkens inventar skal især nævnes

 

De blyindfattede vinduer i langhuset. I vinduerne er indsat glasmalede slægtsvåbner. Et vindue bærer årstallet 1588, to er fra 1601 og resten er udaterede.

 

Altertavlen fra 1611, hvis maleri er udskiftet med midtskibet af en gotisk tavle fra omkring 1450-75.

 

Smertensmanden, en stor figur fra omkring 1475, der forestiller Kristus som smertensmanden. Figuren stammer formentlig fra et sidealter.

 

Messehagel, hvis ældste dele er fra 1500 årenes anden halvdel, traditionelt kaldet Kingos Messehagel. Messehaglen bruges én gang om året, nemlig Skt. Stefansdag (2. juledag).

 

Alterskranken fra 1695 af smedejern.

 

Døbefont af eg inde i kirken fra omkring 1675 med fontehimmel.

Smertensmanden
Stolestade
Epitafium

Dåbsfad fra 1634.

 

Korgitter fra omkring 1600 med peblingestole op ad korets østside.

 

Prædikestol fra 1606.

 

Stolestader, de ældste fra 1562, størstedelen fra 1588 og andre nyere.

 

Præstestol og degnestol i koret. De ældste dele er fra 1500-tallet, men de har ændret udseende undervejs.

 

Orglet med orgelfacader fra 1730.

 

Hertil kommer epitafier og gravsten til minde om præster og borgere i Slangerup primært fra 16- og 1700 - tallet. 

 

Den mest kendte af kirkens præster er Thomas Kingo, født i Slangerup 15. december 1634. Han var præst her fra 1668 - 1677 og blev senere biskop i Odense. Hans salmer er stadig rigt repræsenteret i vore dages salmebog. 

 

Vil du vide mere, så henvises til www.danmarkskirker.natmus.dk, hvor der findes en meget detaljeret beskrivelse af kirkens historie og inventar.

 

 

 

 

 

Thomas Kingo og Birgitte Balslev
Kingos Messehagel.

Restaurering af Slangerup Kirkes Alterparti

Så er restaureringen af kirkens alterparti og prædikestol afsluttet. En proces som Rønnow Arkitekter har været en del af siden 2011.

 

Processen har været brolagt med udfordringer. Løsningen af opgaven har krævet en snedker med et helt specielt flair for tænkning i 3D. Den fulde konsekvens af de mange skævheder har ikke været mulig at tegne. De har i stor udstrækning skulle løses på stedet i samarbejde mellem rådgiver og håndværker.

 

Da først den røde velourpolstring var fjernet, viste der sig et meget fint originalt knæfald, der dog bar præg af næsten 320 års brug med slid og rester af mange forskellige hyndeløsninger. Knæfaldet var skævt på stort set alle leder, og alterskranken, der syner 7-kantet og symmetrisk, viste sig at have flere kanter og bestemt ikke at være symmetrisk.

 

Under altergulvet dukkede der en gammel krypt op, som formodentlig har været kendt af nogle, men som ikke er registreret i Nationalmuseets kirkeværk.

 

Den projekterede løsning kunne ikke lade sig gøre. I samråd med Nationalmuseet valgte man at bevare det gamle knæfald og bygge ovenpå. Dette ville give mulighed for, at alterskranken kom til sin fude ret.

 

Krypten blev registreret og opmålt i det omfang, det var muligt gennem det lille tilgængelige hul. Hullet blev lukket til, og opbygningen af det nye knæfald kunne påbegyndes.

 

Snedkeren trak i hundredevis af søm ud af det gamle knæfald. Konservatorerne gik efter ham og sikrede overfladen, så der ikke kom yderligere nedbrud.

 

Metalkonservatorerne satte de gamle beslag i stand. De blev fastgjort til trinet og ligger nu under de nye trin og fortæller vore efterkommere om, hvordan det var engang.

 

Nationalmuseet tog alterskranken med på værkstedet, hvor den blev restaureret og flere af fastgørelsesspydene blev udskiftet for at sikre, at den står fast og stabilt for fremtidens brugere.

 

Snedkeren lavede en model af trinene, som blev bragt til museet, og den nøjagtige placering af skranken blev aftalt.

 

Trinet blev opbygget af store massive egeplanker af primakvalitet. Efter endt restaurering blev gitteret igen placeret, men nu ca.10 cm højere oppe end det gamle.

 

Gulvet blev hævet og tæppet lagt.

 

Malerkonservatoren undersøgte det gamle knæfalds malingslag og fandt ud af, at der kun har været i alt 3 lag. Knæfaldet har højst sandsynligt stået i egetræ oprindeligt. Vi valgte at fortsætte med den sidste farve.

 

Gitterets bemalinger blev eftergået af Nationalmuseets malerkonservator. Hynderne blev udført med læder og som det sidste lagt på trinene.

 

Parallelt med dette fik alteret også fjernet den tykke velour. Alterbordets kraftige egeplanker er blevet restaureret af trækonservatoren. Murværket er kalket.

 

Selskabet for kirkelig kunst har syet en ny alterdug, så der igen kan dækkes op til højmesse.

 

Som det sidste blev prædikestolens velour og den beklædte læsepult fjernet. Også her blev myriader af små stifter fjernet, dennegang af konservatoren, der ligeledes sikrede overfladen.

 

Kirkens præster blev så begejstrede for den nye frihed og nærhed til deres menighed, at de har besluttet, at der ikke skal udføres en ny læsepult.

 

Nu begynder en ny tid, med et nyt knæfald og alligevel ikke helt, for det gamle er nedenunder.

 

Smeden, der lavede skranken i 1695, var ikke den skrappeste til geometri. Alle skævheder er der stadig på godt og ondt.

 

På ondt fordi komforten, når man knæler, ikke er optimal. Hynderne er lidt sjove i faconen. På godt, fordi historien er fantastisk, når man tænker på, at der i næsten 320 år har knælet mennesker på knæfaldet og modtaget kirkens festmåltid. Det kan nu fortsætte.

 

Rønnow Arkitekter

Arkitekt Mette Skovbjerg

Gudstjenester


BegivenhedDato

Højmesse v. Meisner

20. okt 10:00
11:00
20. okt 10:00 -
11:00

Dåbsgudstjeneste v. Holtegaard

26. okt 11:00
12:00
26. okt 11:00 -
12:00

Aftengudstjeneste v. Holtegaard

27. okt 19:00
20:00
27. okt 19:00 -
20:00

Højmesse v. Meisner

3. nov 10:00
11:00
3. nov 10:00 -
11:00

Allehelgensgudstjeneste v. Meisner

3. nov 17:00
18:00
3. nov 17:00 -
18:00

Højmesse v. Holtegaard

10. nov 10:00
11:00
10. nov 10:00 -
11:00

Højmesse v. Meisner

17. nov 10:00
11:00
17. nov 10:00 -
11:00

Aftengudstjeneste v. Holtegaard

24. nov 19:00
20:00
24. nov 19:00 -
20:00

Dåbsgudstjeneste v. Meisner

30. nov 11:00
12:00
30. nov 11:00 -
12:00

Højmesse v. Meisner

1. dec 10:00
11:00
1. dec 10:00 -
11:00

Familiegudstjeneste v. Winterø

1. dec 16:00
17:00
1. dec 16:00 -
17:00

Højmesse v. Meisner

8. dec 10:00
11:00
8. dec 10:00 -
11:00

Højmesse v. Winterø

15. dec 10:00
11:00
15. dec 10:00 -
11:00

Højmesse v. Meisner

22. dec 10:00
11:00
22. dec 10:00 -
11:00

Julegudstjeneste v. Winterø

24. dec 13:00
14:00
24. dec 13:00 -
14:00

Julegudstjeneste v. Meisner

24. dec 15:00
16:00
24. dec 15:00 -
16:00

Højmesse v. Winterø

25. dec 10:00
11:00
25. dec 10:00 -
11:00

Højmesse v. Meisner

26. dec 10:00
11:00
26. dec 10:00 -
11:00

Aftengudstjeneste v. Winterø

29. dec 19:00
20:00
29. dec 19:00 -
20:00

Nytårsgudstjeneste v. Winterø

1. jan 16:00
17:00
1. jan 16:00 -
17:00

Højmesse v. Meisner

5. jan 10:00
11:00
5. jan 10:00 -
11:00

Højmesse v. Winterø

12. jan 10:00
11:00
12. jan 10:00 -
11:00

Højmesse v. Meisner

19. jan 10:00
11:00
19. jan 10:00 -
11:00

Dåbsgudstjeneste v. Winterø

25. jan 11:00
12:00
25. jan 11:00 -
12:00

Du kan støtte ugens indsamlingsformål via Mobilepay - send til 10829