Restaureringsarbejder i Slangerup Kirke efteråret 2019

"Håbet", dydefigur øverst på altertavlen. Højre halvdel af figuren er renset. Forskellen ses tydeligt i kjolens røde farve.

I løbet af efterårsmånederne foregår der restaureringsarbejder på den store alertavle fra 1611, præsterækketavlen fra 1700-tallet, Rhumanns epitafium fra omkring 1615 og det oprindelige altermaleri fra 1611.

 

De mange vinduer i kirken betyder, at det historiske inventar er udsat for sollys, og det har i nogle år været klart, at der løbende er sket en udtørring af materialerne. Dette har bl.a. ført til at træ og limsamlinger er sprækket og flere dele er faldet af alteravlen - sågar Gudfader selv, der er faldet de næsten 6 meter fra altertavlens top. Udtørringen har også bevirket opskalning og tab af farve og forgyldning på altertavlen, og siden der i 1980erne senest blev udført arbejder på altertavle mm., har der samlet sig en betragtelig del støv og sod på genstandene.

 

Dele af altertavlen og Rhumanns epitafium er nu nedtaget og behandles på værksted, men langt det meste af arbejdet foregår i kirken. Løse figurer skal fastgøres, revnet træ og åbne samlinger skal lies, og dele af figurerne skal nyskæres. Løs kridering og farve skal fastlægges, og ikke mindst overfladerne skal renses. Til sidst skal manglende dele af kridering med farve og forgyldning erstattes ved kitning og retouchering.

 

Der er opstillet stillads omkring altertavlen og foran Rhumanns epitafium, og der er derfor etableret et midlertidigt alter foran korgitteret, der vil stå aflåst i restaureringsperioden. Arbejdet forventes afluttet 1. søndag i advent.

 

Restaureringen udføres i et samarbejde mellem snedkerkonservator og billedskærer Claus Englund Peersen fra Henning Pedersen & Søn i Køge og Nordisk Konservering fra Raadvad.

 

    

Slangerup Kirkes historie

Den nuværende Slangerup Kirke stod færdig i 1588, men en kirke på stedet er nævnt allerede i 1103.

 

Kirkens arkitekt var Hans van Steenwinckel den ældre og bygmesteren var Jørgen von Friborg. Disse to kendes også fra opførslen af Frederiksborg Slot.

 

Af kirkens inventar skal især nævnes

 

De blyindfattede vinduer i langhuset. I vinduerne er indsat glasmalede slægtsvåbner. Et vindue bærer årstallet 1588, to er fra 1601 og resten er udaterede.

 

Altertavlen fra 1611, hvis maleri er udskiftet med midtskibet af en gotisk tavle fra omkring 1450-75.

 

Smertensmanden, en stor figur fra omkring 1475, der forestiller Kristus som smertensmanden. Figuren stammer formentlig fra et sidealter.

 

Messehagel, hvis ældste dele er fra 1500 årenes anden halvdel, traditionelt kaldet Kingos Messehagel. Messehaglen bruges én gang om året, nemlig Skt. Stefansdag (2. juledag).

 

Alterskranken fra 1695 af smedejern.

 

Døbefont af eg inde i kirken fra omkring 1675 med fontehimmel.

Smertensmanden
Stolestade
Epitafium

Dåbsfad fra 1634.

 

Korgitter fra omkring 1600 med peblingestole op ad korets østside.

 

Prædikestol fra 1606.

 

Stolestader, de ældste fra 1562, størstedelen fra 1588 og andre nyere.

 

Præstestol og degnestol i koret. De ældste dele er fra 1500-tallet, men de har ændret udseende undervejs.

 

Orglet med orgelfacader fra 1730.

 

Hertil kommer epitafier og gravsten til minde om præster og borgere i Slangerup primært fra 16- og 1700 - tallet. 

 

Den mest kendte af kirkens præster er Thomas Kingo, født i Slangerup 15. december 1634. Han var præst her fra 1668 - 1677 og blev senere biskop i Odense. Hans salmer er stadig rigt repræsenteret i vore dages salmebog. 

 

Vil du vide mere, så henvises til www.danmarkskirker.natmus.dk, hvor der findes en meget detaljeret beskrivelse af kirkens historie og inventar.

 

 

 

 

 

Thomas Kingo og Birgitte Balslev
Kingos Messehagel.

Gudstjenester


BegivenhedDato

Højmesse v. Meisner

17. nov 10:00
11:00
17. nov 10:00 -
11:00

Aftengudstjeneste v. Holtegaard

24. nov 19:00
20:00
24. nov 19:00 -
20:00

Dåbsgudstjeneste v. Meisner

30. nov 11:00
12:00
30. nov 11:00 -
12:00

Højmesse v. Meisner

1. dec 10:00
11:00
1. dec 10:00 -
11:00

Familiegudstjeneste v. Winterø

1. dec 16:00
17:00
1. dec 16:00 -
17:00

Højmesse v. Meisner

8. dec 10:00
11:00
8. dec 10:00 -
11:00

Højmesse v. Winterø

15. dec 10:00
11:00
15. dec 10:00 -
11:00

Højmesse v. Meisner

22. dec 10:00
11:00
22. dec 10:00 -
11:00

Julegudstjeneste v. Winterø

24. dec 13:00
14:00
24. dec 13:00 -
14:00

Julegudstjeneste v. Meisner

24. dec 15:00
16:00
24. dec 15:00 -
16:00

Højmesse v. Winterø

25. dec 10:00
11:00
25. dec 10:00 -
11:00

Højmesse v. Meisner

26. dec 10:00
11:00
26. dec 10:00 -
11:00

Aftengudstjeneste v. Winterø

29. dec 19:00
20:00
29. dec 19:00 -
20:00

Nytårsgudstjeneste v. Winterø

1. jan 16:00
17:00
1. jan 16:00 -
17:00

Højmesse v. Meisner

5. jan 10:00
11:00
5. jan 10:00 -
11:00

Højmesse v. Winterø

12. jan 10:00
11:00
12. jan 10:00 -
11:00

Højmesse v. Meisner

19. jan 10:00
11:00
19. jan 10:00 -
11:00

Dåbsgudstjeneste v. Winterø

25. jan 11:00
12:00
25. jan 11:00 -
12:00

Du kan støtte ugens indsamlingsformål via Mobilepay - send til 10829