Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Slangerup Kirkes historie

Den nuværende Slangerup Kirke stod færdig i 1588, men en kirke på stedet er nævnt allerede i 1103.

Kirkens arkitekt var Hans van Steenwinckel den ældre og bygmesteren var Jørgen von Friborg. Disse to kendes også fra opførslen af Frederiksborg Slot.

Af kirkens inventar skal især nævnes

De blyindfattede vinduer i langhuset. I vinduerne er indsat glasmalede slægtsvåbner. Et vindue bærer årstallet 1588, to er fra 1601 og resten er udaterede.

Altertavlen fra 1611, hvis maleri er udskiftet med midtskibet af en gotisk tavle fra omkring 1450-75.

Smertensmanden, en stor figur fra omkring 1475, der forestiller Kristus som smertensmanden. Figuren stammer formentlig fra et sidealter.

Messehagel, hvis ældste dele er fra 1500 årenes anden halvdel, traditionelt kaldet Kingos Messehagel. Messehaglen bruges én gang om året, nemlig Skt. Stefansdag (2. juledag).

Alterskranken fra 1695 af smedejern.

Døbefont af eg inde i kirken fra omkring 1675 med fontehimmel.

Dåbsfad fra 1634.

Korgitter fra omkring 1600 med peblingestole op ad korets østside.

Prædikestol fra 1606.

Stolestader, de ældste fra 1562, størstedelen fra 1588 og andre nyere.

Præstestol og degnestol i koret. De ældste dele er fra 1500-tallet, men de har ændret udseende undervejs.

Orglet med orgelfacader fra 1730.

Hertil kommer epitafier og gravsten til minde om præster og borgere i Slangerup primært fra 16- og 1700 - tallet. 

Den mest kendte af kirkens præster er Thomas Kingo, født i Slangerup 15. december 1634. Han var præst her fra 1668 - 1677 og blev senere biskop i Odense. Hans salmer er stadig rigt repræsenteret i vore dages salmebog. 

Vil du vide mere, så henvises til www.danmarkskirker.natmus.dk, hvor der findes en meget detaljeret beskrivelse af kirkens historie og inventar.

Smertensmanden
Stolestade
Epitafium
Kingos Messehagel.
Thomas Kingo og Birgitte Balslev